Všeobecný souhlas není často ničím jiným než všeobecným omylem.

CHARLIE CHAPLIN

Leden 2011

Aldous Huxley - Brány vnímání

27. ledna 2011 v 17:00 | Trauma |  Čtenářský Deník
Aldous Leonard Huxley (26. července 1894 - 22. listopadu 1963) byl anglický spisovatel, který většinu svého dospělého života prožil v USA. Nejvíce se proslavil svými romány, nicméně psal též eseje, poezii, povídky, cestopisy a filmové scénáře a příběhy.
Huxley byl založením pacifista a humanista, nemálo se také zajímal o parapsychologii i filozofický mysticismus. Ve známost vešel také kvůli obhajobě a užívání halucinogenních látek, které vnímal jako prostředek k dosažení vnitřního prozření. Jeho pokusy s psychedelickými látkami ovlivnily tzv. generaci hippies I když zneužívání zejména LSD v tomto období mělo pramálo společného s Huxleyho filozofií.
Také je jeden z autorů, kteří přispěli k popularizaci východních náboženství(hlavně buddhismu) na západě, přesto že na ně v některých směrech nahlížel poněkud zkresleně. Ke konci života byl v některých akademických kruzích označován za vůdce moderního myšlení a intelektuála vysokého významu.

Brány vnímání

Kdyby brány vnímání byly průzračné, každá věc by se člověku jevila taková jaká je, neskonalá.
William Blake

(V duchu tohoto citátu básnáka, jehož Huxley obdivoval, se nese celá esej a Huxleyho teorie o bránách vnímání.)

      Meskalin je alkaloid a látka, která je hlavní aktivní složkou peyotlu (jistý druh pouštního kaktusu).                                                                                                                                       
O postavení meskalinu mezi drogami Huxley říká: podávaný ve vhodných dávkách způsobuje daleko hlubší změny ve vědomí než jiná psychofarmaka, je však mnohem méně toxický. Někteří psychiatři brali meskalin v naději, že tak dospějí k lepšímu pochopení duševních procesů u svých pacientů.                                                                                                                
Dále poukazuje na podobnost v chemickém složení meskalinu, adrenalinu (rozpad na adrenochrom) a kyseliny lysergové (což je extrémně účinný halucinogen) a na podobnost hlubokých změn ve vědomí, které tyto látky vyvolávají a symptomů schizofrenie. Pokládá otázku: Zapříčiňují tedy duševní rozkol chemické reakce, nebo je naopak chemický rozkol způsoben psychickou úzkostí?

Na jaře roku 1953 pozřel 0,4g meskalinu rozpuštěného ve vodě.

Domácí násilí - To všechno z lásky

20. ledna 2011 v 19:48 | Trauma |  Otevřené oči
Tak jsme nedávno měli supl na Základy společenských věd a pustili nám film z Jednoho světa.
Jmenovalo se to To všechno z lásky(2004) a bylo to o domácím násilí.
Asi vám nemusím říkat co to je domácí násilí. Víme to všichni. A stejně mě tenhle dokument poněkud zaskočil a překvapil. Tak tedy něco rovnou k němu.

Ve filmu jsou nám představeny tři ženy, které si prošly domácím násilím a popisují nám svůj příběh. Nelíčí ho nijak dramaticky. Nepřehání. Nehází na bývalé parnery/tyrany špínu. Naopak. Svůj příběh uvádějí tím co je na partnerovi zaujalo. Mluví o šarmantnosti a smyslu pro humor a přitom se usmívají. Pokračují první fackou a bitím. Ve zkratce popisují své pocity, to že své protějšky omlouvaly a za sebe sama se styděly. Některá klíčová fakta zmiňují jakoby jen tak mimochodem. Celý film je prokládán tématickými informacemi, statistikami a procenty. Ta jsou někdy šokující.